Pedagogisch beleid

Aan het begin van het leven maakt de mens een enorme ontwikkeling door. De groei naar volwassenheid heeft een proces waarin het kind zich ontplooid en als het ware wordt wie hij is. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van ieder kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Dit onder leiding van professionele pedagogisch medewerkers, die zorgen voor duidelijkheid, regelmaat en structuur. Maar bovenal in een omgeving waar het kind zichzelf mag zijn.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg en stellen uw kind daarin centraal. Uw kind is het kostbaarste bezit en onze zorg daarom meer dan waard!

Met dit pedagogisch plan willen we ons pedagogisch denken en doen inzichtelijk maken voor onze leidsters, ouders en de toezichthouder (GGD).

Klik hier voor het Pedagogisch beleidsplan het Hummeltje

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl