Afspraken

Halen & brengen

U kunt uw kindje ’s ochtends brengen tussen 7:30 – 9:00 uur en ’s middags ophalen tussen 16:00 – 18:00 uur. Kinderen die alleen in de ochtend komen, kunnen worden opgehaald om 13:00 uur.

Als het kind door iemand anders zal worden opgehaald, dient u dit van tevoren te melden. Wij geven nooit kinderen mee aan anderen als dit niet van tevoren kenbaar is gemaakt.

Blijft uw kind een keer een dagje thuis, dan willen wij dat graag voor 9:00 uur weten. Ook stellen we het op prijs als u uw vakantiedagen op tijd aan ons doorgeeft.

Voeding en verschoning

De broodmaaltijd, fruit, drinken en andere tussendoortjes worden verzorgd door Het Hummeltje. Met afwijkende voedingsgewoonten en/of diƫten wordt natuurlijk rekening gehouden. Flesvoedingen hoort u zelf mee te brengen. U dient ervoor te zorgen dat er voor uw kind voldoende luiers en een setje schone kleren aanwezig zijn op het kinderdagverblijf.

Ziek

Is uw kind ’s morgens thuis al ziek, dan komt hij/zij natuurlijk niet naar Het Hummeltje. Het kan ook zijn dat uw kind bij ons ziek wordt. We nemen contact met u op als:

  • uw kind zichtbaar niet zichzelf is;
  • uw kind aangeeft zich niet lekker te voelen;
  • als uw kind 38,5 graden koorts heeft.

Het kan zijn dat uw kind wel aan het spelen is maar toch 38,5 graden koorts heeft. In dat geval nemen we toch contact met u op. In overleg wordt dan bepaald of het noodzakelijk is om uw kind te halen.

Belangrijk: Bij besmettelijke infecties zoals diarree, bof, waterpokken, rode hond, schimmels en hoofdluis mag het kind niet gebracht worden.

Medicijngebruik
Indien er voor uw kind door een arts voorgeschreven medicijnen dienen te worden toegediend, moet hiervoor schriftelijk en ondertekend toestemming worden gegeven aan de leidsters van Het Hummeltje.

Extra dagen

De ouders bij het Hummeltje krijgen extra dagen in het jaar, dit gaat naar rato van het aantal opvangdagen. In het huishoudelijk reglement is de verdeling per opvangdag en extra dagen vermeld. Als het aantal kinderen, de samenstelling van de groep en het aantal leidsters op de groep het toelaat (vast gezicht criterium!), is het mogelijk een extra dag(deel) af te nemen. In het geval dat u uw kind buiten de compensatiedagen een keer extra wilt brengen, kan dat. U ontvangt dan voor deze extra dag een factuur.

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl