Huishoudelijk reglement

Om de veiligheid van uw kind te waarborgen zijn er regels opgesteld die dienen voor de veiligheid voor uw kind(eren), voor u als ouder(s) en voor onze leidsters.

Het Hummeltje is een plek waar veel ouders en kinderen komen. Om de opvang soepel, kindveilig en overzichtelijk te laten verlopen hebben we een huishoudelijk reglement opgesteld. Wij vragen ouders, pedagogisch medewerkers en andere verzorgers het huishoudelijk reglement door te lezen.

Klik hier voor Huishoudelijk reglement het Hummeltje

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl