Privacy

Privacyverklaring

Wanneer u uw kind bij het Hummeltje aanmeldt zijn wij wettelijk verplicht een dossier aan te maken. In het dossier worden, naast gegevens die wij op verzoek aan de Belastingdienst moeten verstrekken, ook persoonlijke gegevens opgenomen die nodig zijn om uw kind op een goede en veilige manier op te kunnen vangen.

Het Hummeltje volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is en is van toepassing op alle persoonsgegevens die binnen het Hummeltje worden verwerkt. Het gaat om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden.

Het Hummeltje gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en die van uw kind. Hoe wij dit doen, staat beschreven in ons privacyreglement. Bijgevoegd vindt u in het kort uw belangrijkste rechten en plichten van onze privacyverklaring op onze website. Wij waarborgen op de volgende manieren uw privacy:

  • we zorgen dat u altijd weet wat er met uw gegevens gebeurt en dat enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
  • leidsters hebben een geheimhoudingsplicht;
  • het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
  • we overleggen altijd eerst met u of informatie gedeeld mag worden met derden, wanneer een extern persoon deze gegevens nodig heeft.

Klik hier voor het Privacyverklaring

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl