Wennen

Plaatsing en wendagen bij Het Hummeltje

Op Het Hummeltje hechten wij er als team belang aan dat uw kindje een duidelijke plaats in de groep inneemt, en dat het zichzelf  op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Hiervoor hebben wij de regel dat uw kind minimaal 2 dagen per week geplaatst wordt.

Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang van uw kind start, vindt er een kennismakingsgesprek plaats op Het Hummeltje. Hierin wordt besproken hoe wij met uw kind omgaan, wat u van ons verwacht en kunt u de sfeer proeven op ons kinderdagverblijf.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de opvang van uw kind geleidelijk opgebouwd wordt door eerst te komen wennen. Hierdoor leert het kind de groep langzaam kennen, en wordt het eerste contact met de leidsters opgebouwd. Zo kunnen u en uw kind vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf voordat de opvang ‘echt’ begint. Tijdens het kenningsmakingsgesprek worden afspraken gemaakt over deze wenperiode.

Het afscheid nemen van de ouder aan het begin van de dag neemt een belangrijke plaats in. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld het zwaairaam. Een wenperiode van minimaal 3 dagen is daarom ook noodzakelijk, deze wendagen worden overigens niet in rekening gebracht. Als er een langere wenperiode noodzakelijk is dan kan dat in wederzijds overleg plaatsvinden.

Meer over ons

Contactinformatie

Het Hummeltje
Breedweer 2
1541 AC KOOG AAN DE ZAAN

+31614227777/075-6159533
y.pool2@upcmail.nl